Energiaparannussuunnittelu

Tarjoamme taloyhtiöille selvityksiä ja suunnitteluratkaisuja energiaparannusremontteihin.

Energiaselvitys

Energiaselvityksemme avaa yhtiölle energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot.
Palvelumme kattavat seuraavien toteutusvaihtoehtojen tarkastelun:

 • kaukolämmön korvaaminen maalämmöllä
 • kaukolämmön ja maalämmön yhdistelmä
 • PILP-selvitys
 • maalämpö ja PILP-yhdistelmä
 • aurinkopaneelit

Energiaselvityksessämme valitaan kolme taloyhtiölle sopivaa vaihtoehtoa ja lasketaan toimenpidevaihtoehtojen vaikutukset ostoenergian määrään ja selvitetään kierrätettävän energian hyödyntämispotentiaali. 

Selvityksemme tuottaa mm. seuraavan dokumentaation:

 • kannattavuuslaskelmat
 • maalämpökaivojen sijoittelun hahmotelma
 • maalämmön osalta takaisinmaksuajan laskelma
 • saneeraustyön kokonaiskustannusarvio

Selvitys laaditaan taloyhtiön toimittamien, ajantasaisten piirustusten pohjalta.
Lisäksi tarvitsemme yhtiöltä kaukolämmön- ja sähkönkulutustiedot.

Energiaselvitys
Perussäätösuunnittelu

Perussäätösuunnittelu

Lämmitysjärjestelmän tasapainotuksella, eli perussäätösuunnittelulla pyritään energiatehokkaampaan kiinteistöön, kun lämmitys säädön jälkeen toimii optimaalisesti. Oikein säädetyn lämmityksen myötä voidaan säästää tuhansia euroja, lämmityksen ollessa kiinteistön suurimpia kuluja. Motivan mukaan yhden asteen lasku huonelämpötilassa tuo viiden prosentin säästön lämmityskuluissa.  Perussäätösuunnittelussa investoinnin takaisinmaksuaika voi lähtötilanteesta riippuen olla hyvinkin nopea, jopa 3 vuotta. Suunnittelun puitteissa teemme ensin tarkastuskäynnin kiinteistöllä. Laadimme verkoston tasapainotus- ja säätösuunnitelmat taloyhtiön toimittamiin, ajantasaisiin piirustuksiin pohjautuen.

Sähköautojen latausselvitys

Selvitämme taloyhtiön sähkönjakelujärjestelmän vapaan, sähköautojen lataukseen käytettävissä olevan

kapasiteetin, sekä kartoitamme lataustarpeen yhtiössä. Selvitys tehdään kiinteistökierrokseen ja saatavilla oleviin piirustuksiin perustuen. Laadimme selvityksestä raportin, joka sisältää ratkaisuesityksen ja karkean kustannusarvion. Suunnittelijamme käy raportin läpi taloyhtiön kanssa.

Sähköautojen latausselvitys
Sähköautojen lataussuunnittelu

Sähköautojen lataussuunnittelu

Latausselvityksen lisäksi tarjoamme sähköauton latauksen toteutussuunnittelun palvelut, kattaen sähkönjakelujärjestelmään mahdollisesti tarvittavat muutokset sekä autolatauspisteiden ja johdotusten suunnittelun.

Aurinkosähköjärjestelmän selvitys

Hankimme aurinkopanelointijärjestelmän kustannusarvion yhteistyökumppaniltamme.
Laadimme arvion vuosittaisesta paneelien tuottamasta sähkötehosta.

Aurinkopaneelisuunnittelu 600 x 405
Aurinkopaneeliselvitys

Aurinkopaneelivarauksen suunnittelu

Mitoitamme ja suunnittelemme varauskaapelit katolle. Varmistamme keskuksessa olevan vapaan kapasiteetin sekä riittävän sulakelähdön aurinkopanelointia varten.
Hinta ei sisällä rakennuslupaa, rakennesuunnittelua, eikä keskussuunnittelua.

Aurinkopaneloinnin toteutussuunnittelu

Suunnittelemme aurinkopaneelien sijoittelun katolle ja kaapeloinnin invertteriltä keskukselle, sekä selvitämme kiinteistön tarpeeseen sopivimman teknisen kokonaisratkaisun. Hinta sisältää tarvittavan katon läpiviennin rakennesuunnittelun. Hinta ei sisällä rakennuslupaa eikä keskussuunnittelua.

Tarjoamme aurinkopaneelihankkeisiin myös urakan kilpailutuksen ja - valvonnan.
Muiden korjaussaneerauspalveluidemme (esim. linjasaneeraussuunnittelu) yhteyteen hankittavat aurinkoenergiatuotteemme hinnoittelemme erikseen.

Aurinkopaneelit toteutus
Maalämpösuunnittelu

Maalämpösuunnittelu

Kaukolämmön hinnan noustessa, maalämpö on usein taloudellisempi vaihtoehto. Suunnitelma laaditaan energiaselvityksen tai tilaajan toimittaman lähtötiedon pohjalta. Suoritamme kohdetarkastuksen sekä maalämpölaitteiston putkireittien ja lämpökentän suunnittelun. Mitoitamme kaivot yhdessä laitevalmistajan kanssa. Tarvittaessa tuemme myös mahdollisten toimenpidelupien ym. dokumentaation kanssa.

Maalämmön hankeselvitys

Hankeselvityksemme lähtökohta on, että poraukset rajautuvat yhtiön tontille ilman vinoporausta. Hankeselvityspakettimme sisältää:

 • kohteen lähtötietoihin perehtymisen
 • kiinteistökatselmuksen sovittuna ajankohtana
 • hahmotelman maalämpökaivojen tarvittavasta määrästä ja niiden sijoittelusta tontilla
 • tuottolaskelman (pohjautuen kaukolämmön- ja sähkönkulutuksen kustannuksiin viimeisen kahden vuoden ajalta)
 • kustannuslaskelman
 • takaisinmaksuaikalaskelman

Maalämmön hankeselvitys käynnistyy, kun kaupungilta on saatu myöntävä vastaus maalämmön ennakkotiedusteluun tai alueen johtokartta, joka vahvistaa maalämmön olevan toteutettavissa tontille.

Palvelukuva maalämpöselvitys
Kaukolämpösuunnittelu

Kaukolämpösuunnittelu

Optimaalisella lämmityksellä voidaan säästää tuhansia euroja, lämmityksen ollessa kiinteistön suurimpia kuluja. Lisäksi tekniset laitteistot tulee uusia 20-25 vuoden välein. Tehokas suunnittelu varmistaa laadukkaan ja käyttötarkoituksenmukaisen laitteiston ja saattaa tuoda merkittäviä kustannussäästöjä energiankulutuksessa. Lämmönjakolaitteiden uusimissuunnittelu sisältää meillä aina suunnitelmien ja tarjouspyynnön laatimisen lisäksi kohdekäynnin. Kaukolämpösuunnittelupakettimme sisältää yhden kaukolämpökeskuksen uusimisen suunnittelun ja urakan kilpailutuksen.

ARA-avustukset 2023
Asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi saa hakea ARA-avustuksia vuonna 2023. Taloyhtiökohtainen avustus voi olla jopa 6 000 euroa.
Avustukset kattavat myös suunnittelun. Samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta (perussäätö) ja säädöstä syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia.