Energiaratkaisut

Tarjoamme taloyhtiöille monipuolisesti selvityksiä ja suunnitteluratkaisuja energiaremontteihin.

Energiaselvitys

Energiaselvityksemme avaa yhtiölle energiatehokkuuden parantamisen vaihtoehdot.
Palvelumme kattavat seuraavien toteutusvaihtoehtojen tarkastelun:

  • kaukolämmön korvaaminen maalämmöllä
  • kaukolämmön ja maalämmön yhdistelmä
  • PILP-selvitys
  • maalämpö ja PILP-yhdistelmä
  • aurinkopaneelit

Energiaselvityksessämme valitaan kolme taloyhtiölle sopivaa vaihtoehtoa ja lasketaan toimenpidevaihtoehtojen vaikutukset ostoenergian määrään ja selvitetään kierrätettävän energian hyödyntämispotentiaali. 

Selvityksemme tuottaa mm. seuraavan dokumentaation:

  • kannattavuuslaskelmat
  • maalämpökaivojen sijoittelun hahmotelma
  • maalämmön osalta takaisinmaksuajan laskelma
  • saneeraustyön kokonaiskustannusarvio

Selvitys laaditaan taloyhtiön toimittamien, ajantasaisten piirustusten pohjalta.
Lisäksi tarvitsemme yhtiöltä kaukolämmön- ja sähkönkulutustiedot.

Energiaselvitys
Perussäätösuunnittelu

Perussäätösuunnittelu

Perussäätösuunnittelulla pyritään energiatehokkaampaan kiinteistöön, kun lämmitys säädön jälkeen toimii optimaalisesti. Suunnittelun puitteissa teemme ensin tarkastuskäynnin kiinteistöllä. Laadimme taloyhtiölle linjasäätöventtiilien esisäätöarvojen laskelmat ja teemme suunnitelmat taloyhtiön toimittamiin, ajantasaisiin piirustuksiin. Virtaamamittausten tarkastukset teemme osana perussäätösuunnittelua tuntityönä.

Sähköautojen latausselvitys

Selvitämme taloyhtiön sähkönjakelujärjestelmän vapaan, sähköautojen lataukseen käytettävissä olevan

kapasiteetin, sekä kartoitamme lataustarpeen yhtiössä. Selvitys tehdään kiinteistökierrokseen ja saatavilla oleviin piirustuksiin perustuen. Laadimme selvityksestä raportin, joka sisältää ratkaisuesityksen ja karkean kustannusarvion. Suunnittelijamme käy raportin läpi taloyhtiön kanssa.

Sähköautojen latausselvitys
Sähköautojen lataussuunnittelu

Sähköautojen lataussuunnittelu

Latausselvityksen lisäksi tarjoamme sähköauton latauksen toteutussuunnittelun palvelut, kattaen sähkönjakelujärjestelmään mahdollisesti tarvittavat muutokset sekä autolatauspisteiden ja johdotusten suunnittelun.

Maalämpösuunnittelu

Kaukolämmön hinnan noustessa, maalämpö on usein taloudellisempi vaihtoehto. Suunnitelma laaditaan energiaselvityksen tai tilaajan toimittaman lähtötiedon pohjalta. Suoritamme kohdetarkastuksen sekä maalämpölaitteiston putkireittien ja lämpökentän suunnittelun. Mitoitamme kaivot yhdessä laitevalmistajan kanssa. Mahdollisen pattereiden uusimissuunnittelun teemme osana maalämpösuunnittelua tuntityönä. Autamme myös mahdollisten toimenpidelupien ym. dokumentaation kanssa.

Maalämpösuunnittelu
Kaukolämpösuunnittelu

Kaukolämpösuunnittelu

Osaavat asiantuntijamme suunnittelevat kaukolämpölaitteistot matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi. Lämmönjakolaitteiden uusimissuunnittelu sisältää aina kohdekäynnin suunnitelmien ja tarjouspyynnön laatimisen lisäksi.