RusttetMonio

RusttetMonio-yhteistoimintamalli sitouttaa urakoitsijan korjaushankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa,
mikä tuo taloyhtiölle säästöjä ja nopeuttaa hankkeen aikataulua.

RusttetMonio-yhteistoimintamalli linjasaneeraukseen

RusttetMonio-yhteistoimintamalli sitouttaa urakoitsijan korjaushankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa, mikä tuo taloyhtiölle säästöjä ja nopeuttaa hankkeen aikataulua. RusttetMonio käynnistyy hankesuunnittelun jälkeen, kun taloyhtiö on tehnyt korjausvaihtoehdon valinnan.

RusttetMonion hyödyt:

  • Yhteistoimintamalli tuo aikataulu- sekä kustannussäästöjä.
  • Kun urakoitsija otetaan mukaan suunnitteluvaiheeseen, saadaan tältä arvokasta tietoa kustannustehokkaista ratkaisuista.
  • Huoneistokohtaista haitta-aikaa saadaan pienennettyä, koska urakoitsija voi käynnistää aikataulu- ja organisaatiovalmistelut jo suunnitteluvaiheessa.
  • Osakkaat/asukkaat saavat aikataulun tietoonsa jo suunnitteluvaiheessa.
  • Osakasmuutokset laaditaan ennen urakan alkamista.
  • Lisätöiden riski pienenee huomattavasti kun urakoitsija on ollut mukana jo suunnitteluvaiheessa.