Viisi vuotta - viisi erilaista uratarinaa: Janne ja Victor

Viisi vuotta – viisi erilaista uratarinaa: Janne ja Victor

Viime toukokuussa Rusttetilla juotiin kakkukahvit Janne Petran ja Victor Bergmanin LVI-insinööreiksi valmistumisen kunniaksi. Janne aloitti työt meillä opintojensa ohella 2018 ja Victor Jannen suosituksesta vuotta myöhemmin. Miehet ovat tutustuneet toisiinsa Yrkeshögskolan Arcadassa käytyjen opintojen myötä.

Molemmat ovat olleet harjoittelupaikkaansa tyytyväisiä ja jatkavat nyt palveluksessamme valmistuneina LVI-insinööreinä. ”Olen oppinut suunnittelemaan erilaisia taloteknisiä saneerauksia ja suunnitteluratkaisut ovat tulleet tutuksi. Työharjoittelun kautta on tullut iso osa siitä mitä osaa nyt suunnittelijana.” Janne kertoo. ”Paperille asia on vielä aika helppo laittaa, mutta hahmotuskyky siihen, mikä onnistuu todellisuudessa järkevästi, on kasvanut harjoittelussa paljon”, täydentää Victor. Opintojen kautta tullut teoria onkin konkretisoitunut työssä. Vertauskuvallisesti Janne summaa ”Voisi sanoa jotenkin näin, että opinnoissa opit aakkoset, mutta käytännön työssä opit laittamaan kirjaimet järjestykseen ja kirjoittamaan.”

Molemmat pääsivät harjoittelun aikana tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä suunnittelun, valvonnan ja projektijohdon parissa. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi mukana olemista työmaalla valvonnassa, asennustarkastuksissa, käyttöönotoissa, jälkitarkastuksissa ja takuuajan tarkastuksissa. Molemmat kertovat hankkeiden koon ja työtehtävien vaihdelleen projekteissa. Rusttetilla jokainen suunnittelija käy säännöllisesti myös työmaalla ja tämä koskee myös harjoittelijoita.

Työskentely on tapahtunut pitkälti kokeneemman suunnittelijan johdolla ja ohjauksessa. Hankkeissa on työskennelty yhdessä sisäisen projektiryhmän, projektipäällikön, arkkitehdin, rakenne- ja sähkösuunnittelijan kanssa. Tutuksi on tullut myös työskentely mm. taloyhtiöiden hallituksen, rakennuttajien, isännöitsijöiden ja osakkeenomistajien kanssa. Sekä Janne että Victor nostavat tärkeäksi kokemuksen työskentelystä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. ”Urakoitsijoilla on usein pitkä kokemus ja laaja näkemys erilaisiin suunnitteluratkaisuihin”.

Entäpä mitä taitoja kannattaa olla jo valmiiksi, kun insinööriopintojen ohessa hakee harjoittelupaikkaa? ”Oma-aloitteisuus on tärkeintä, ilman sitä ei pärjää. Perusteet suunnitteluohjelmasta on hyvä olla ja piirustusten lukemisesta tulee olla jokin ymmärrys” Janne ohjeistaa. ”Hyödyksi on myös aiempi kokemus työmaatyöskentelystä. Se, että tietää, miten työmaan prosessit toimivat” Victor täydentää.

Opintojen ja työn yhdistämisestä molemmat miehet antavat kiitosta työnantajalle. Työskentely ja koulu on ollut jaksottaista, välillä kursseja ja projekteja on ollut paljon. Joustavuutta on tuonut koronavuosien tuoma etätyö, sillä monet kouluun liittyvät kurssit ja työhön liittyvät kokoukset ovat siirtyneet verkkoon ja matka-aikaa on säästynyt. Töistä on saanut vapaata sitä pyytäessä ja työnantaja on ymmärtänyt jouston tarpeen. ”Kun omat hommat ovat olleet ajoissa hoidettuna, oman työajan on saanut hyvin joustavasti järjestää opintojen oheen”, Victor kertoo.

Yrityksen kulttuurista keskusteltaessa esille nousevat joustavuuden lisäksi mukava ilmapiiri ja se, että olemattoman hierarkian kulttuurissa on helppo olla. ”Harjoittelijana joustavuus oli todella tärkeää. Niin ja se, että on saanut tehdä monipuolisia projekteja ja työtehtäviä”, Janne sanoo. Molempia kiinnostavat tulevaisuudessa myös jatko-opinnot, mutta nyt kerätään työkokemusta ja opiskelumotivaatiota. ”Haluamme oppia lisää alasta, kerätä työkokemusta ja varmuutta. Kun on enemmän itse johdettuja projekteja takana, osaa sanoa tarkemmin myös mihin tulevaisuudessa haluaa keskittyä”, Victor kiteyttää. ”Tätä monipuolisuutta Rusttet tarjoaa”.

Rusttet juhlii 5-vuotiasta korjausrakentamisen taivaltaan loppuvuoden ajan. Tämän puitteissa mm. julkaisemme viisi erilaista uratarinaa.