Organisaatiomuutos rakennuttamisen tiimissä

Organisaatiomuutos rakennuttamisen tiimissä

Jouni Kettunen on vuoden alusta nimitetty rakennuttajatiimimme vetäjäksi. Tiimi vastaa linjasaneerauksissa sekä muissa korjausrakentamisen hankkeissa mm. urakkaneuvotteluista- ja kilpailutuksesta, urakan sopimusdokumentaation laatimisesta, työmaakokouksista ja niiden raportoinnista, työmaan hallinnosta, sekä takuuajan prosesseista. Rakennuttamisen ydintehtävä on huolehtia korjaussaneeraushankkeiden toteutumisesta laadukkaasti ja sovittujen aikataulujen- ja kustannustason mukaisesti. 
Vuosi sitten Rusttetille tulleella Jounilla on vahva osaaminen mm. linjasaneeraushankkeista ja pitkä kokemus erilaisten projektikohteiden itsenäisestä johtamisesta. Jouni on tuonut mukanaan myös kehittävän otteen prosessien virtaviivaistamiseen ja laadukkaaseen asiakasyhteistyöhön. Tiiminvetäjänä Jouni vastaa rakennuttamisen hankkeiden menestyksekkäästä toteutumisesta tiiminsä toimintaa jatkuvasti kehittäen ja vieden tarjontaamme aktiivisesti seuraavalle tasolle. Oman tiiminsä lisäksi Jouni toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden hankesidosryhmien kanssa. Organisaatiomuutoksella valmistaudumme kasvuun rakennuttamisen toimeksiannoissa ja vahvistamme markkina-asemaamme muiden palveluntarjoajien joukossa. Jouni raportoi tehtävässään toimitusjohtajallemme Timo Haapealle.