Takana jälleen hieman erilainen vuosi

Takana jälleen hieman erilainen vuosi

Takana on jälleen hieman erilainen vuosi. Muutokset Euroopan turvallisuustilanteessa ovat tuoneet haasteita myös rakennusalalle. Vaikkei korjausrakentaminen tarveperusteisena ole yhtä suhdanneherkkää kuin uudisrakentaminen, on epävarmuus näkynyt markkinassa mm. viivästyksinä korjaussaneerausprojektien aloittamisessa. Hankkeita lykätään varmempien aikojen toivossa, mutta myös mm. erilaisten rahoitushaasteiden vuoksi. Korjausrakentamisen kanta on kuitenkin suhteellisen hyvä, vuorossa ovat 70–80-luvuilla valmistuneet kiinteistöt, joita on Suomessa ja päämarkkina-alueellamme PK-seudulla paljon. Taloteknisten laitteiden ja putkistoinfran lisäksi taloyhtiöissä tehdään uudistustyötä energiaratkaisuiden parantamiseksi. Asiakkaamme ovat enenevästi kiinnostuneita mm. aurinkoenergiaan ja sähköautolataukseen liittyvistä ratkaisuista.

Kehitystyö jatkuu
Vuoden aikana olemme panostaneet voimakkaasti yhtiömme kehittämiseen. Viime vuoden lopulla aloitimme suunnitelmallisen strategiatyön yhteistyössä Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n Lasse Grönroosin kanssa. Tämän myötä olemme tavoitelleet parempaa valmiutta kasvuun niin liikevaihdon, henkilöstön kuin operatiivisten prosessien osalta. Strategiatyön painopiste kuluvan vuoden aikana on ollut johtamisessa; esihenkilötyössä ja johtoryhmätyöskentelyssä. Näiden osa-alueiden parantamisen myötä pystymme mm. tarjoamaan nykyisille ja uusille ammattilaisillemme entistä paremman työpaikan, mutta myös vastaamaan paremmin markkinoiden jatkuviin muutoksiin. Kovemman kilpailukyvyn saavuttamiseen katsomme vahvan substanssiosaamisen tarvitsevan rinnalleen myös laadukasta ja resilienssiä vahvistavaa johtamista. 
 
Tänä vuonna olemme edenneet useissa digikehitysprojekteissa. Toimintamme kannalta erittäin keskeistä projektinhallintajärjestelmäämme on valjastettu huomattavasti tehokkaampaan käyttöön ja palvelemaan paremmin mm. myynnin johtamista. Järjestelmäkehitystä on käynnistetty myös työmaavalvonnassa. Uudet työkalut mahdollistavat ajanmukaisen ja vaivattoman työskentelyn kentällä, sekä tehostavat projektin osapuolten välistä tiedonsiirtoa. Syksyllä käynnistimme myös verkkosivustomme uudistusprojektin. Kumppaniksi tähän valikoitui digiajan markkinointiin keskittynyt Makum, jonka osaamiseen voimme tukeutua myös muissa tulevaisuuden digimarkkinointitarpeissa. Yrityksemme perustamisesta lähtien palvellut kotisivumme päivitetään vastaamaan paremmin mm. nykyisiä digiviestinnän, käytettävyyden ja jatkokehittämisen vaatimuksia. Tässä yhteydessä myös sivuston visuaalinen ilme päivittyy. Julkaisemme uudet sivut lähipäivinä.

Pieniä tekoja yritysvastuun edistämiseksi
Rusttetilla yritysvastuun painopisteinä ovat hyvinvoiva henkilöstö, ammattimainen ja laadukas johtaminen, sekä sosiaalisen vastuun kantaminen mm. yhteiskuntamme heikompiosaisia lapsia ja nuoria tukemalla. Teimme lahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:n joulukampanjaan jo kolmantena vuotena peräkkäin. Vuoden aikana olemme lisäksi tukeneet nimellisillä summilla muutamia pienempiä lasten harrastefoorumeita.
Rakentamisen tulevaisuutta tuimme sponsoroimalla Aalto-yliopiston Rakennusinsinöörikillan opintomatkaa, jonka myötä ryhmä insinööriopiskelijoita vieraili Alankomaissa, Tanskassa ja Ruotsissa, tutustuen paikallisiin energia-, vesi-, ympäristö- ja rakennusalan projekteihin sekä sikäläisten yrityksiin, oppilaitoksiin ja järjestöihin. Matkalta saatua oppia viedään suomalaisen rakentamisen kehitystyöhön. 
Henkilöstömme hyvinvointia tukevien tuotteiden valikoimaan on tänä vuonna lisätty viikkovuoro padeliin. Tämän lisäksi tarjoamme laajan työterveyshuollon, virike-edun, sekä käyttömahdollisuuden vapaa-ajan asuntoomme Levillä. Lisäksi painotamme jatkossakin yksilöllisten tarpeiden mukaisia joustomahdollisuuksia työn suorittamisessa, sekä ammatillisen kasvun mahdollistamista mm. kouluttautumisen muodossa.    

Organisaatio ja näkymät tulevalle vuodelle
Vuoden aikana olemme järjestelleet organisaatiomme resursseja vastaamaan paremmin kasvaneeseen korjausrakentamisen kysyntään ja muuttuviin tulevaisuuden tarpeisiin. Tämä on konkretisoitunut paitsi uusien rekrytointien muodossa, mutta myös organisaatiorakenteita muokkaamalla. Palvellaksemme linjasaneeraushankkeissa entistäkin paremmin, toteutimme LVI-tiimissämme organisaatiomuutoksen, jonka myötä suurin tiimimme saa tuekseen yhden sijasta kaksi pääsuunnittelijatason esihenkilöä. Lisäksi saimme tiimiin oman suunnitteluassistentin. Edelleen kasvavaan tarjouspyyntömäärään vastaamme yhden asiantuntijan myötä vahvistetulla myynnin organisaatiolla. Heti alkuvuodesta rakennuttamisen yksikkömme kasvaa yhdellä uudella rakennustekniikan asiantuntijalla, joka tekee myös rakennustöiden valvontaa.

Liiketoimintamme kasvoi vuoden aikana vajaan 10 %. Vaikka kuluva vuosi on ollut hieman haasteellinen, sen viimeiset kuukaudet ovat olleet meillä myynnin osalta koko historiamme parhaat.
Ensi vuoden kasvutavoitteemme on kuitenkin maltillinen. Panostamme voimakkaasti kannattavuuteen ja toimintamme tehostamiseen. 
Näkymät taloyhtiökentässä jatkuvat haasteellisina. Mittavien korjaussaneeraushankkeiden, kuten linjasaneerausten, aloittamisen osalta voi odotettavissa olla viivästyksiä. Tästä huolimatta uskomme tulevan vuoden vievän meitä taas eteenpäin. Varaudumme mutkiin matkalla, mutta suunnan ollessa kaikille selvä, kuljemme luottavaisina.

Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme menestyksekästä uutta vuotta!