Rusttetin valvojat ovat rakentamisen ammattilaisia, joille työn laatu ja tilaajan etu ovat ykkössijalla.

Jotta korjausrakentamisen projekti etenee sovitun mukaisesti niin aikataulun, laadun- kuin taloudenkin osalta, tarvitaan ammattitaitoinen, moninaisen sidosryhmäverkoston kanssa toimeen tuleva, ja useita asioita yhtä aikaa edistämään kykenevä projektinhallinnan ammattilainen valvomaan kokonaisuutta työmaalla. Valvontaa tehdään rakentamisen projektissa sen valmistelu- ja toteutusvaiheessa. 

Rakennustöiden valvoja tarkistaa, että sovitut työt on työmaalla toteutettu suunnitelmien mukaisesti, rakentamisen laatu on korkea, ja että rakennusmääräykset ja tilaajan odotukset toteutuvat. Tärkeä osa kokonaisuutta on myös kustannustason ja aikataulun jatkuva monitorointi. Juttelimme valvojan tehtävästä rakennuttamiseen tiimiämme luotsaavan Jouni Kettusen kanssa. ”Rakennustöiden valvoja on rakentamisen projektissa keskeinen taho, jonka on oltava kartalla kaikesta, mitä työmaalla tapahtuu. Tämä vaatii valvojalta vahvaa rakentamisen ammattitaitoa, mielellään kokemusta ja näkemystä erilaisista rooleista rakennusprojekteissa, kykyä toimia monitahoisen ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa ja ajoittain kestää kovaakin painetta, kun montaa asiaa on pystyttävä edistämään muutenkin hektisessä ympäristössä samanaikaisesti”, Jouni kertoo. ”Meillä on valvojissa pitkän linjan asiantuntijoita, joilla on taustaa mm. urakoinnista. He ovat asiakkaidemme keskuudessa tosi kysyttyjä ammattilaisia. Saamme usein kiitosta erityisen laadukkaasta valvontatyöstä, painottuen varsinkin valvonnan dokumentointiin ja tiedonjakamiseen projektiryhmässä, sekä tiukasta talouskurista”, Jouni täydentää. ”Valvojan rooli on tosi monitahoinen. Sen lisäksi, että valvojan on viihdyttävä työmaaympäristössä, hänen aikaansa kuluu paljon myös kirjallisen materiaalin parissa, kun urakkasopimukset, aikataulut, suunnitelmat, työselitykset, muistiot ym. projektia koskevat asiakirjat on hallittava. On siis tärkeää tulla toimeen myös erilaisten toimistosovellusten kanssa”, Jouni listaa. ”Työmaavalvonta on myös kehittynyt vuosien varrella. Valvontamuistiot, joihin kirjataan kaikki havainnot työmaalla, tehdään nykyään suoraan sovellukseen, josta tiedon saa tehokkaasti jakoon. Pidämme Rusttetilla kustannustehokkuutta ja ajanmukaisia toimintatapoja tärkeänä ja katsomme niiden ajavan vahvasti myös asiakkaan etua. Olemme hiljattain hankkineet uuden valvontasovellustyökalun, joka mahdollistaa entistä saumattomamman työskentelyn rakentamisen hankkeessa”, Jouni kertoo.

Rusttet tarjoaa rakennuttamisen palveluita koko hankkeen ajalle, aina tarveselvityksestä hankesuunnitteluun ja toteutussuunnittelun ohjaamiseen. Rakennuttamisen tiimimme vahvistui hiljattain vielä yhdellä uudella osaajalla, kun joukkoomme liittyi erilaisten tutkimusten, kartoitusten ja lämpökamerakuvausten ammattilainen. Tämän myötä korjausrakentamisen palvelutarjoomaamme monipuolistuu ja myöskin sisäinen yhteistyö ammattilaistemme välillä tehostuu. Projektinjohdon ja valvonnan lisäksi tarjoamme asiakkaillemme sähkö-, LVI-, ja rakennesuunnittelua, sekä yhteistyökumppaneidemme kautta arkkitehtipalveluja.

Mikäli korjausrakentaminen on yhtiössäsi ajankohtaista, ota meihin yhteyttä ja jutellaan teille sopivasta ratkaisusta!